Uçuş Modları ile ilgili bilgiler | Acro, Altitude Hold, Angle, Horizon

Betaflight, Cleanflight gibi akrobasi ve sportif uçuş odaklı kontrol yazılımları başta olmak üzere pek çok iha’nın kontrol arayüzünde karşınıza çıkabilecek Rate, Acro, Angle Mode, Horizon Mode gibi uçuş modlarından ve bu modların uçuş karakteristiklerine olan etkilerinden bahsedeceğiz.

Manuel Uçuş Modları. Rate Mode, Acro Mode nedir?

Uçuş kontrol yazılımında “Rate Mode” seçiliyken iha aileron ve elevator komutlarını kontrol eden kumanda kolları serbest bırakıldığında bile aileron ve elevator eksenlerinde bulunduğu son açısını korur. Hover halinde iken iha aileron yönünde örneğin 45° açıda durana kadar ileri yönde komut uygulandığında bulunulduğunda komut sonlandırıldığında da 45° açıda ileri doğru hareket etmeye devam edecektir. İha’nın hover konumuna geri dönmesi için aynı yönde geriye doğru 45° hareket edecek kadar komut uygulanması gerekecektir. Çeşitli kaynaklarda “Acro Mode olarak da isimlendirilen bu özellik pilota kontrol serbestliği sağlaması sebebiyle daha çok ileri yönde hareketin sürekli olduğu fpv türü uçuşlarda ve akrobasi uçuşlarında tercih edilir.

Manuel uçuş modlarında kumanda kollarının açısı iha'nın açı kazanırken ortaya çıkan hareketin hızını kontrol eder.

Aileron ve Elevator yönünde uygulanan komut geri alınmadığında iha bu eksenler etrafında 360° dönerek takla da atabilir. Bu modda iha otomatik olarak dengelenerek hover konumuna dönmeyeceğinden yeni başlayanların bir süre diğer modlarda alıştırma yapmaları ve Rate Mode’u kontrollü şekilde denemelerini tavsiye ederiz.

Denge Modları. Angle Mode, Horizon Mode nedir?

Angle Mode” kullanıldığında kumanda kolunun açısı iha’nın komutun uygulandığı yöndeki açısını belirler. Uçuş kontrol yazılımında ayarlanan maksimum eğim açısına ulaşıldığında kumanda komutu arttırılsa dahi iha o yönde daha fazla açı kazanmaz. Kumanda kolu bırakıldığında iha da kumanda kolu ile birlikte hover pozizyonuna geri döner. Manuel modlardan farklı olarak iha’nın hareket etmesi için uçuş süresince kumanda komutu uygulanması gerekir. Bu modda çalıştırılan bir iha sürekli olarak hover konumuna geri dönmek isteyecektir.

Horizon Mode” ayarlandığında Angle Mode’dan farklı olarak iha önceden belirlenen bir açının üzerinde eğim kazandığında otomatik olarak takla atma kabiliyetine sahiptir. Bu özellik tek tuşla takla atan iha’lardaki özellik ile benzerlik gösterir.

Denge modlarında ek ayarlamalar yapılmadığı durumda kumanda kollarının açısının iha'nın uçuş anındaki açısını belirlediği söylenebilir.

Altitude Hold (Yüksekliği Koru) modu nedir?

Altitude Hold” özelliği aktif hale getirildiğinde diğer modların çalışmasına ek olarak uçuş kontrol yazılımı, kontrol kartı içerisindeki barometre sensöründen gelen verileri kullanarak iha’nın yerden yüksekliğini korumasını sağlar. Kumanda komutu ile uçuş yüksekliği azaltılıp arttırılabilir.

Bir Cevap Yazın