Ticari İHA Pazarı ve İHA’ların Geleceği

İnsansız Hava Araçlarının ticari amaçla kullanımı ilk defa 1980’lerin başında Japonya’da gerçekleşmiş. Yerden kumanda edilen helikopterler kullanılarak pirinç tarlalarının ilaçlamasının gerçekleştirildiği bu uygulama o tarihlerde pahalı ve uygulaması zor olması sebebiyle yaygınlaşamamış.

Günümüzde teknolojik ilerlemeler ile birlikte iha’ların temininin kolaylaşması ve otonom uçuş kabiliyetleri ile daha etkin şekilde kullanılabilmeleri sayesinde iha’lar birçok sektörde ticari anlamda yer edinmeye başlamıştır.

İHA’ların altyapı / üstyapı piyasasındaki potansiyel pazarı 45.2 milyar dolar.

İHA’ların inşaat sahalarında izleme için kullanılması ile gerçek zamanlı ve detaylı bir denetim gerçekleştirilmesi mümkün olmakla birlikte denetleme ve izleme maliyetleri de kayda değer seviyede azaltılabiliyor.

Bakım ve onarım, ticari işletmelerde önemli maliyet kalemlerinden. İnsan ulaşımının zor ve tehlikeli olduğu bakım ve onarım uygulamalarının iha’lar ile gerçekleştirilmesi ile birlikte müdahale hızlarında artış ve onarım maliyetlerinde azalma sağlanabiliyor.

Taşımacılık alanında İHA kullanımı 13 milyar dolar’lık bir pazar oluşturabilir

Amazon, Alibaba gibi internet perakendecisi firmalar iha’lar ile teslimat denemeleri gerçekleştiriyorlar. Son teslim adımında kullanılması öngörülen iha’lar ile kargo teslimi kara taşımacılığına kıyasla çok daha hızlı ve ucuz şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Google da bölgesel dağıtım merkezinden adrese teslim aşamasında kullanılacak Project Wing isimli dikey kalkış yapabilen sabit kanatlı iha’sı ile son nokta kargo taşımacılığının iha ile gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolu ile ulaşılması zor kırsal bölgelerde veya trafik gibi engeller sebebiyle dağıtımın zamanında gerçekleştirilmesi mümkün olmayan şehirlerde medikal malzemelerin hastanelere ve hastalara ulaştırılması noktasında iha’lar, trafikten etkilenmemeleri ve 100km/h gibi hızlarla seyahat ederek hastaya zamanında ulaşabilmeleri gibi özellikleri ile bu konuda ciddi bir alternatif oluşturuyor.

Sigorta sektöründe İHA pazarının 6.8 milyar doları bulacağı öngörülüyor

Sigortacılıkta risk belirleme konusunda iha’lar ile elde edilen veriler sayesinde başarı oranlarının arttırılabileceği düşünülüyor. Hasar durumunda hatalı ve eksik beyan sebebiyle ortaya çıkan kayıpların iha’lar ile gerçekleştirilen takipler sayesinde büyük oranda engellenmesi mümkün olabiliyor.

Medya ve Eğlence sektöründe İHA pazarının 8.8 milyar doları bulabileceği düşünülüyor

Helikopter ve uçak ile gerçekleştirilen görüntüleme yöntemlerine kıyasla çok daha düşük maliyet ve esneklik sunmaları sayesinde sinema, belgesel yayıncılığı, habercilik, spor yayıncılığı gibi sektörlere yönelik görsel içeriğin kaydedilmesi noktasında sıklıkla kullanılmakta olan iha’lar bunun dışında küçük ölçekli fotoğrafçıların da envanterlerine girmekte ve bu sayede konser, düğün, davet gibi etkinliklerin kaydedilmesinde de kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Telekomünikasyon sektöründe İHA kullanımı ile oluşacak pazarın tahmini büyüklüğü 6.3 milyar dolar

Telekomünikasyon sektöründe İHA’lar ulaşılması güç noktalardaki arızaların tesbiti, onarımların gerçekleştirilmesi, sahalardaki kapsama alanı ve erişim kalitesi testlerinin gerçekleştirilmesi, boş sahalar ile ilgili planlamaların yapılması gibi alanlarda etkin şekilde kullanılıyorlar.

Hareketli hücre olarak da kapsama konusunda sıkıntı oluşturan bölgelere gönderilerek destek amaçlı kullanılabilmesi veya sabit altyapı kurmanın teknik veya ekonomik sebeplerle uygun olmadığı bölgelerde geçici kapsama sağlayabilecek modellerin üretilmesi ile mobil baz istasyonu olarak kullanılabilecek iha’lar telekomünikasyon sektöründe de kullanım alanı buluyor.

Tarım sektöründe İHA pazarı 32.4 milyar dolar boyuta ulaşabilir

İha’ların en fazla kullanıldığı ve ihtiyaç duyulduğu alanların başında gelen tarım sektöründe insansız hava araçları; hassas şekilde ilaçlama yapabilmeleri, bitkiler ile ilgili pek çok veriyi kolaylıkla elde edebilmeleri, kolay ulaşılabilmeleri ve alternatif yöntemlerle kıyaslandıklarında çok daha düşük işletme maliyetlerine sahip olmaları sebebiyle oldukça geniş bir pazar potansiyeline sahipler. Gelecekte modern tarım uygulamalarına uyum sağlayamayan üreticilerin tarım üretimi konusunda küresel pazarda rekabet edebilmeleri mümkün gözükmemekle birlikte tarım veriminin izlenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi noktasında iha’ların önemli bir yere sahip olacakları öngörülüyor.

Güvenlik amacıyla kullanılan İHA pazarı 10.5 milyar dolar potansiyele sahip

Güvenlik sektöründe büyük alanları kısa sürede turlayabilmeleri sayesinde normalde çok sayıda insan tarafından güvenlik altına alınması veya izlenmesi gereken arazilerde iha’lar ile etkin şekilde izleme sağlanabiliyor. İha’lar görevliler tarafından sabit bir noktadan kontrol edilebildiklerinden cctv sistemlerindeki izleme odalarında olduğu gibi bir oda içerisinden takip edilebiliyorlar.

Sabit kanatlı iha’lar ile uzun süreli veya sürekli izleme yapılabilmesi sayesinde iha’lar kalabalık etkinliklerde ortaya çıkabilecek olayların tesbiti noktasında da etkin rol oynayabiliyorlar.

* Makaledeki pazar büyüklüğü tahminleri PricewaterhouseCoopers (PwC) bağımsız denetleme şirketinin Mayıs 2016 tarihli “PwC Global Report on the Commercial Application of Drone Technology” isimli yayınından alıntılanmıştır. Yayına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

PwC Global Report on the Commercial Application of Drone Technology

Bir Cevap Yazın