İHA Uçuşlarında Uyulması Gereken Kurallar | IHA-0, IHA-1 Sınıfları

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu SHT-İHA talimatının 18. ve 19. Maddelerinde uçuş yasakları ve gereklilikler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Özetlemek gerekirse bu bilgiler.

Uçuş Şartları ve Alan Gereklilikleri

İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’lar ile NOTAM alınmadan, uçuşa yasak olmayan bölgelerde ve mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından yasaklanmayan yer ve zamanlarda uçulması durumunda;

  • Sadece görerek meteorolojik koşulların sağlandığı durumlarda, gündoğumu-günbatımı saatleri arasında ve en az 2 km görüşe açık havalarda uçuş gerçekleştirilebilir.
  • İHA, yatayda 500 metreyi geçmeyecek şekilde pilotun görüş alanında olmalıdır.
  • Yerden (AGL) 400 feet (120 metre) yüksekliğin üzerine çıkılmamalıdır.
  • İnsan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uçuş gerçekleştirilmelidir.

Uçuşa yasak bölgeler

Aşağıda yer alan bölgelerde risk analizi yapılmadan ve SHGM’den izin alınmadan herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapılması yasaktır:

  • İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarından 5 NM (9 km) mesafeden daha yakın sahada.
  • İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplı sahada.
  • İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgeler ve kalabalık bölgeler üzerinde.
  • Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar”da.
  • Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde.
  • NOTAM ile ilan edilen sahalarda.

Daha detaylı bilgiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı SHT-IHA talimatının içeriğinden ulaşılabilir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-IHA Talimatı

İHA Uçuşlarında Uyulması Gereken Kurallar | IHA-0, IHA-1 Sınıfları” için bir yorum

Bir Cevap Yazın