İHA ve Piller için saklama önerileri

İklim şartlarının İHA ile operasyon gerçekleştirilmesine uygun olmadığı kış aylarında İHA’larımız kullanılamadan uzun süre beklemek durumunda kalabiliyor. Bu zamanlarda iha’ların ve özellikle de iha pillerinin saklanma koşullarında dikkat edeceğiniz birkaç nokta ile iha’nızın ve pillerinizin ömrünü uzatmanız mümkündür.

Self Discharge (Kendi kendine tükenme) nedir?

Yeniden şarj edilebilir pillerde Self Discharge şarj edilmiş haldeki pilin zamanla hücre geriliminin azalması ve enerjisiz hale gelmesi durumudur. Yeniden şarj edilebilir pillerin tümünde farklı oranlarda gözlemlenebilen bu durum İHA’larda kullanılan LiPo pillerde de görülür ve saklama koşullarına ve şarj yöntemine göre değişebilmektedir.

Hangi faktörler Self Discharge oranını etkiler

İHA Pilleri ile ilgili bilmeniz gerekenler

Ortam ısısı: Piller oda sıcaklığının üzerinde saklandıklarında daha hızlı şekilde güç kaybederler. Lithium-Ion ve Lithium-Polymer kimyadaki piller 25º ortamda bir yıl boyunca saklandıklarında toplam sığalarının %96’sını korurken, 40º’de bu oran %85, 60º’de ise %75 olarak gerçekleşmektedir. 0º’de soğutularak saklandıklarında bu piller toplam kapasitelerinin %98’ini koruyabilmektedir.[1]

Şarj seviyesi: Lithium-Ion ve Lithium-Polymer piller %100 oranda şarj edilerek 25º ortam ısısında bir yıl boyunca saklandıklarında toplam sığalarının sadece %80’ünü korumakta, bu oran 40º’de %65 olarak gerçekleşmektedir. Tam şarjlı halde 60º’de saklandıklarında ise LiPo piller sadece 3 ay içerisinde toplam kapasitelerinin %40’ını kaybetmektedir. Piller 0º’de soğutularak saklandıklarında toplam kapasitelerinin %94’ünü koruyabilmektedir.[1]

Şarj yöntemi: LiPo piller sabit akım şarj devreleri ile şarj edilebilirler. Günümüzde tüm kategorilerdeki iha pillerinin şarj edilmesi için akıllı şarj aleti adı verilen ve şarj akımını pilin doluluk oranına göre değiştirerek pilin uygun şekilde şarj edildiğinden emin olmamızı sağlayan cihazlar ile şarj edilmektedir. Bu cihazlar uygun ayarlarda kullanıldığında Self Discharge olayının görülme miktarı azalmaktadır.

İHA Pilleri için uygun saklama şartları nelerdir

İha pilleri genellikle bu işe uygun bazı özellikleri sebebiyle LiPo kimyasına sahip pil hücrelerinden üretilirler. İçerisinde yüksek oranda enerji barındıran LiPo piller bu özellikleri sebebiyle tümüyle şarj edilerek saklandıklarında kendi kendilerine deşarj olmakta ve bu enerji içeriği sebebiyle kullanılmadıklarında bile toplam kapasitelerinin azalması sözkonusu olmaktadır. Pillerinizin en uygun koşullarda saklandığından emin olmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

a) Pilleri saklama gerilimine ayarlayın

Lipo piller 3.85v yani yaklaşık %40-45 arası enerjiye sahip olduklarında uzun süre kapasite kaybı oluşmadan saklanabilmektedir. İHA’nızın uzun süre kullanılmadan bekleyeceği bir durum sözkonusu ise tüm pillerinizin saklama geriliminde olduklarından emin olmalısınız.

b) Ortam ısısına dikkat edin

Lipo pillerinizin ömrünü koruyabilmek açısından en uygun ortam ısısı 0º olmakla birlikte bir yıla kadar saklanacak piller için 25º’ye kadar oda sıcaklığı da yeterince güvenlidir. Yaz aylarında kapalı araba içerisinde veya güneş gören bir ortamda saklandığında piller zarar görecek ve sığa’larını kaybedeceklerdir.

c) Fiziksel olarak korumaya alın

LiPo pillerin iletken bölümlerinin kısa devre olması veya pilin saklandığı ortamda metal ve delici bir alet ile teması sonucunda piller hasar göreceği gibi yanıcı, patlayıcı özellikte olmaları sebebiyle tehlikeli sonuçlar da ortaya çıkabilecektir. Bu sebeple LiPo pilleri saklarken üzerindeki ileten bölgelerin plastik bant ile kapatılması ve darbelerden koruyacak şekilde korumaya alınması faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın