FCC nedir? CE nedir?

FCC isminin tüketici iha’larında yüklenebilir, aktifleştirilebilir bir detay olarak var olması ve aktifleştirildiğinde kumanda mesafesinin artması sebebiyle çoğu kullanıcı tarafından mesafe uzatmak için yapılması gereken bir ince ayar, özellik gibi algılanmakta ve FCC özelliği, FCC mode gibi isimlerle ifade edilmektedir.

İha arge’si yapan geliştiricilerin ve uzman kullanıcıların yakından tanıdığı FCC, Federal İletişim Kurulu’nu ( Federal Communications Commission – FCC ), iha’larda aktifleştirilebilen ayar ise cihazın radyo donanımının FCC kurallarına uygun frekans aralıklarında ve FCC tarafından belirtilen maksimum yayın gücü sınırının altında çalıştığını ifade eder. ABD’nin coğrafi şartları  ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak belirlenen bu sınırlar ve kurallar ABD’de ve FCC’nin kurallarını benimseyen bazı bölgelerde geçerli olmakla birlikte dünyanın geri kalanında yürürlükte olan kural ve sınırların üzerine çıkmakta ve bu sebeple kullanıcıya daha uzun kumanda mesafesi vermektedir.

CE ise açılımı Conformité Européenne ( European Conformity – Avrupa Uyumluluğu) olan ve bir ürünün Avrupa Birliği içerisinde satılabilirliği ile ilgili temel kuralları ve standartları belirleyen deklerasyonlar bütünüdür. Güvenlik odaklı yaklaşımı ve geniş kapsamda standartlar belirlemesi sebebiyle Avrupa Birliği dışında da pek çok bölgede satılan ürünlerde CE uyumluluğu aranmasını sağlamıştır.

FCC ve CE arasındaki temel farklılıklar

İHA kullanımında kumanda mesafesini etkileyen temel faktör FCC regülasyonlarına uyan bölgelerdeki yayın (transit – tx) limitinin tx≤26db. CE regülasyonlarına uyan bölgelerde ise bu limitin tx≤20db olmasıdır.

P(W) = 1W ⋅ 10(P(dBm) / 10) / 1000 = 10((P(dBm)- 30) / 10)

Yukarıdaki  formül kullanılarak dbm cinsinden verilen bu değer watt cinsine çevirildiğinde CE kurallarına göre yayın gücü limiti tx≤100mw FCC kurallarına göre yayın gücü limiti tx≤398mw bulunur. Bu değerlere bakıldığında FCC uyumlu bölgelerde radyo frekans tahsisi gerekmeden kullanılabilen kumanda bağlantısının yayın sınırı CE uyumlu bölgelerdekinin neredeyse dört katıdır.

Türkiyede frekans tesisi ve uyulması gereken kurallar

Türkiyede frekans tahsisi konusunda yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından 11.09.2012 tarihli resmi gazetede (Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28408) yayınlanan yönetmelik ile Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) olarak tanımlanan kategorideki cihazların kullanımında uyulması gereken kurallar açıklığa kavuşturulmuştur.

İHA’nın kumanda bağlantısı hangi güçte çalışmalıdır? FCC Modifikasyonu yapabilirmiyim?

Yönetmeliğin Genişband Veri İletim Sistemleri başlığının altındaki Madde-8 Tablo-3’de ifade edildiği gibi 2400-2483.5 MHz aralığındaki frekanslarda çalışan FHSS Modülasyonu ile frekans paylaşımı kabiliyetine sahip geniş bant cihazlar için izin verilen en fazla çıkış gücü 100mw olarak belirtilmiştir.

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İHA kumanda cihazına üzerinde gelen haricinde farklı bir anten takabilirmiyim?

Aynı tablonun ilgili satırında Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri başlığında belirtilen Not 3 içerisinde ifade edildiği gibi sadece tümleşik veya cihaz ile birlikte gelen tahsisli anten kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın